- יורק, אוניברסיטת קיל מפת הקמפוס
מפת יורק אוניברסיטת קיל הקמפוס